10. 6. Praha / Křest katalogu Odcizení podle slovníku

10. 6. Praha / Křest katalogu Odcizení podle slovníku

 (0)    0

  Doprovodný program

Křest katalogu k výstavě Odcizení podle slovníku

Pondělí 10. 6. 2019 od 18.00 v Knihkupectví ArtMap v Praze

Srdečně zveme na křest katalogu výstavního projektu Odcizení podle slovníku, který realizovaly studentky Kurátorských studií Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v Galerii Emila Filly.

Kurátoři výstavy: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Aneta Krutská, Anna Zemanová

Vystavující umělci: David Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Anna Hulačová, Martin Kohout, Alena Kotzmannová, Martin Krupa, Jaromír Novotný, Tomáš Pekárek, Jiří Pojsl, Johana Pošová, Robin Seidl, Josef Schorm, Tomáš Svoboda, Patrik Vanický

Výstava odcizení podle slovníku vznikla jako výsledek spolupráce pěti začínajících kurátorek, studentek Kurátorských studií Fakulty umění a designu. Výstavní projekt byl od samého začátku chápán jako střet zájmů pěti individuí, institucí a veřejnosti. Tato mnohost tedy nemohla být v projektu vynechána, naopak, stala se jedním z klíčových témat. Výše zmíněné rozrůzněné zájmy bylo přeci jen nutné spojit v nějakém ohnisku. Tímto centrem, středobodem pěti hlav, se stal pojem odcizení. Slovo, které je velmi běžné, se kterým je možné se setkat v každodenním životě, a přesto označuje tolik věcí. Například odcizení jako krádež, odcizení jako mezera v mezilidských vztazích, ale také jako změna prvotního účelu či výrazu věci, hmoty, místa. K vybranému tématu, které odráželo vizi každé z tvůrkyň konceptu, přibyl další kontext slova odcizení, a tím se stalo jeho chápání institucionální. Po nahlédnutí do hloubky věci v debatě nad vybraným pojmem bylo zjištěno, že jeho historické a filozofické konotace odkazují také k marxismu a problémům kapitalismu. Otevírají se tak velmi složitá témata. Největším přínosem pro mladé kurátorky tak bylo pochopení, že slovo, tento shluk písmen, je nositelem nejen emočních hodnot a výkladů, které jsou nám všem dobře známé, ale může přesáhnout horizont všednosti, otevřít dveře odborným a specializovaným debatám. Mnohost, tedy chápání jednoho rozlišnými způsoby, byla klíčovým tématem. Právě hledání významů přivedlo autorky k výkladovému slovníku – ke knize, která obsahuje různé druhy a významy jednoho pojmu.

Událost se uskuteční za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Agosto Foundation.

+FB

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.