12. 6. Praha / Honza Maštera: warp 5, 6, 9, 8

12. 6. Praha / Honza Maštera: warp 5, 6, 9, 8

 (0)    0

  Doprovodný program

Zveme Vás na prezentaci autorských knihy Jana Maštery.

Jde o volně navazující kvartet knih vznikajících v průběhu studia na Katedře fotografie FAMU mezi lety 2010 - 2016. Jednotlivé knihy zkoumají existující i méně pravděpodobné fenomény a analytickým způsobem se snaží přistupovat k jejich chápání. Interakcí čtenáře s jednotlivými mytologiemi knih vzniká určitá forma hry o důvěryhodnost textu jako zástupné formy pravdy či reality.

Jednotlivé knihy nesou názvy:
warp 5 / schodiště [staircases]
warp 6 / dialog [dialogue]
warp 9 / mizející ostrovy [vanishing islands]
warp 8 / visuté zahrady babylonské [hanging gardens of babylon]
FB event: https://www.facebook.com/events/834656130020045/

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.