22. 11. Praha / Dalibor Chatrný / vernisáž + křest knihy

22. 11. Praha / Dalibor Chatrný / vernisáž + křest knihy

 (0)    0

  Doprovodný program

Zahájení výstavy Dalibor Chatrný: Redukce + křest knihy Prostory Dalibora Chatrného

23. 11. 30. 1. 2019, vernisáž v 18 hod. 22. 11. 2018

Ve čtvrtek bude v Galerii Tapeta v předsálí Knihkupectví ArtMap v Praze zahájena výstava Dalibora Chatrného.

Po Markétě Othové a Alici Nikitinové vystavuje Galerie Tapeta dílo klasika českého umění 2. poloviny 20. století, Dalibora Chatrného. Kurátor Petr Hrůza vybral jednu z jeho méně známých fotografických interpretací ze 70. let z cyklu vzniklého zásahy do fotografického obrazu.

Spolu s vernisáží proběhne v Knihkupectví ArtMap v Praze křest a představení knihy Prostory Dalibora Chatrného. Během večera předvede fyzickou báseň Petr Váša. Na klavír zahraje Peter Graham skladbu DCH, která je rovněž součástí knihy. Improvizovat na klarinet bude Beth Custer. O tvorbě Dalibora Chatrného promluví Tomáš Pospiszyl.

+ FB

Prostory Dalibora Chatrného

Sborník textů k dílu autora

ed. Alena Pomajzlová

texty: Filip Cenek, Miroslava Hájek, Barbora Klímová, Monogramista T.D, Helena Musilová, Terezie Nekvindová, Terezie Petišková, Alena Pomajzlová, Tomáš Pospiszyl, Anna Vartecká, Jiří Zahrádka

hudební skladba: Peter Graham, DCH

vydal: Spolek přátel Domu umění města Brna

a Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kniha vychází za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury, Statutárního města Brna, Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a rodiny umělce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva

Dalibor Chatrný: REDUKCE

Dílo Dalibora Chatrného Bez názvu / Interpretace redukcí, vybrané pro výstavu v Galerii Tapeta, pochází z cyklu interpretací fotografií a reprodukcí ze 70. let. Tyto interpretace probíhaly formou drobných, ale v zásadě fatálních zásahů do plochy obrazu, které zcela proměnily jejich význam a následné vyznění. Díla vesměs bez specifických názvů autor kategorizoval jen podle způsobu přetvoření původního obrazu: liniemi, linkou, okreslováním, perforací, posunem, provázkem, přeložením, přemalbou, přesunem, rastrem, rovinou, slovem, topologicky, vyříznutím, (...) či právě redukcí. Díla z této série vešla ve známost hlavně díky vizuálně výrazným „jednookým portrétům“ brněnských osobností, skrze něž Chatrný ohledával hranice podobnosti a rozpoznatelnosti. Dotkl se ale také tématu chybění, zdvojení a zrcadlení, jež se prolínají i celou jeho další tvorbou.

Relativně malé (355 x 150 mm) Chatrného dílo z roku 1978 bylo pro účely výstavy a využití světelných a prostorových podmínek Galerie Tapeta zásadně zvětšeno. Fotografie zachycuje postavu hledící z okna a v prostředí předsálí Knihkupectví ArtMap se stává tak trochu nedokonalou iluzí. Přicházejícího návštěvníka možná vyvede z míry, ale možná jej i přiměje k vlastní smyslové i významové rekonstrukci viděného obrazu i reálného prostředí, ve kterém se nachází. Fenomén dvou stran a toho, co je mezi nimi, je násoben světlem linoucím se dveřmi z ulice a protějšího přeexponovaného světla z okna na fotografii. Dvě strany, rub a líc, vnitřek a vnějšek i to, co je pouze myšlené – co zde chybí (střed „redukované” fotografie) – se prolínají.

Neúnavný experimentátor Dalibor Chatrný (1925, Brno – 2012, Rajhrad u Brna) byl jednou z nejvýraznějších postav českého umění druhé poloviny 20. století. Stál u počátků konceptuální reflexe jazyka a kresby (někdy byl spíše iniciátor jejich sebe-reflexe). Do své tvorby zapojoval akci, obraz, text, zvuk, přírodní elementy či fyzikální jevy. K ohledávání a následnému přetváření přirozených vlastností věcí a jejich zákonitostí či jevů mu jako nástroj sloužila krajina, stejně jako plocha papíru nebo fotografie. I přes různorodost forem a přístupů měla Chatrného tvorba rozpoznatelný charakter se specifickou výtvarnou poetikou a silným myšlenkovým základem.

K odkazu umělce celoživotně spjatého s brněnským prostředím se nyní hlásí i nejmladší generace umělců, o čemž svědčí i nedávné ocenění udělované umělci a teoretiky umění do 35 let. Laureátem Ceny od Václava Stratila cenu s proměnlivým štafetovým názvem – se Chatrný stal právě v roce svého úmrtí; o rok později získal Cenu od Dalibora Chatrného Vladimír Kokolia. Zájem o Chatrného dílo roste i v mezinárodním kontextu. Kolekce jeho prací se právě v těchto dnech dostává do sbírek Centre Pompidou.

Kurátor výstavy: Petr Hrůza

Poděkování Kache Kastner, Terezii Petiškové a Alžbětě Cibulkové

Připravily ArtMap a The Agosto Foundation ve spolupráci s hunt kastner, Domem umění města Brna a paní Danou Chatrnou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galerie Tapeta se nachází v přízemí domu ve Vojtěšské ulici č. 18, Praha 1. Otevřeno: pondělí–pátek 11–19 h, sobota 12–18 h, neděle a svátky zavřeno. Galerie je společným projektem Knihkupectví ArtMap a The Agosto Foundation.

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.