28. 2. Brno / Prezentace knihy Iné telá.txt

28. 2. Brno / Prezentace knihy Iné telá.txt

 (0)    0

  Doprovodný program

Zuzana Jakalová
Daniela Komanická 

28. 2. 2019 19.00
Knihkupectví ArtMap v Brně
Moravské náměstí 1A


Iné telá jsou první sbírkou nové edice, kterou sestavují Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, angažovaný měsíčník Kapitál a umělecký kolektiv APART. Edice .txt přináší eseje reagující na aktuální umělecké a společenské trendy, které zatím navzdory své urgenci nemají v českém a slovenském prostředí výrazné zpracování. Jedná se o soubor překladů významných světových myslietelek a myslietelů, a také původních slovenských či českých textů, které promptně reagují na nejnovější filozofické, kulturní, umělecké a společenské fenomény. Tyto eseje se pohybují na pomezí akademického a uměleckého výzkumu a angažované praxe – aktivně se zapojují do společenské debaty, exponují problémy, které je trápí; jejich hlas není tichý a rezignovaný, ale výrazný a naléhavý. Právě pro tyto hlasy chce být edice .txt otevřenou platformou. První sbírka přináší eseje autorek, které na vlastní kůži prožívají společenskou stigmatizaci a diskriminaci pro jejich fyzickou jinakost, či pro chronickou chorobu, se kterou žijí. Publikace obsahuje texty performerky Johanny Hedvy, umělkyně Carolyn Lazard a výzkumnice Alyson Patsavas a akademičky Daniely Komanické. Kniha vychází s úvodní esejí Hany Janečkové a Zuzany Jakalové.

Událost se uskuteční za podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna. 

+FB

 (0)    0

Související zboží

Tento příspěvek nelze komentovat.