28. 2. Brno / Prezentace knihy Iné telá.txt

28. 2. Brno / Prezentace knihy Iné telá.txt

 (0)    0

  Doprovodný program

Prezenzace publikace Iné telá.txt za účasti Zuzany Jakalové a Daniely Komanické

Čtvrtek 28. 2. 2019 od 19.00 v Knihkupectví ArtMap v Brně


Iné telá jsou první sbírkou nové edice, kterou sestavují Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, angažovaný měsíčník Kapitál a umělecký kolektiv APART. Edice .txt přináší eseje reagující na aktuální umělecké a společenské trendy, které zatím navzdory své urgenci nemají v českém a slovenském prostředí výrazné zpracování. Jedná se o soubor překladů významných světových myslietelek a myslietelů, a také původních slovenských či českých textů, které promptně reagují na nejnovější filozofické, kulturní, umělecké a společenské fenomény. Tyto eseje se pohybují na pomezí akademického a uměleckého výzkumu a angažované praxe – aktivně se zapojují do společenské debaty, exponují problémy, které je trápí; jejich hlas není tichý a rezignovaný, ale výrazný a naléhavý. Právě pro tyto hlasy chce být edice .txt otevřenou platformou.
První sbírka přináší eseje autorek, které na vlastní kůži prožívají společenskou stigmatizaci a diskriminaci pro jejich fyzickou jinakost, či pro chronickou chorobu, se kterou žijí. Publikace obsahuje texty performerky Johanny Hedvy, umělkyně Carolyn Lazard a výzkumnice Alyson Patsavas a akademičky Daniely Komanické. Kniha vychází s úvodní esejí Hany Janečkové a Zuzany Jakalové.

+FB

 (0)    0

Související zboží

Tento příspěvek nelze komentovat.