30. 10. Praha / Václav Kopecký: film1_palmy_07zaves

30. 10. Praha / Václav Kopecký: film1_palmy_07zaves

 (0)    0

  Doprovodný program

Václav Kopecký: film1_palmy_07zaves

Vernisáž: 30. 10. 2019 od 19.00

31. 10. - 5. 12. 2019

V Galerii Tapeta bude zahájena nová výstava. Tentokrát zde představí svou práci Václav Kopecký, který se ve své tvorbě zabývá fotografií a jejími základními principy. Na Tapetě vidíme záběr, ve němž se podle autora zpřítomnil moment zaváhání v soustředění. Je jedním z chybných snímků ze tří filmů, na kterých se snažil zachytit jen palmy na modrém pozadí nebe, než přišel náhlý závan větru.

Jádrem tvorby Václava Kopeckého je zájem o zkoumání fotografického média. Činí tak pomocí klasických postupů fotografie a jejich rozšířením do materiálních, prostorových a časových souvislostí. Používá analogický aparát, nikoli z důvodů formálních, ale kvůli větší blízkosti k základnímu principu fotografování – zachycení světelných paprsků na světlocitlivý materiál. Tato základní premisa se v současné době zdá být ztracena pod přebytkem vizuálních informací. Kopecký se k ní ontologicky vrací a dlouhodobě ji sleduje. Jeho výsledky jsou však stejným dílem adorací, jako zpochybňováním fotografie a důsledků její mechanické reprodukovatelnosti.“ (František Fekete pro Artlist.cz)

Tapeta je společným projektem Knihkupectví ArtMapThe Agosto Foundation.

+FB

Událost se uskuteční za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.