7. 6. Praha / Křest knihy Krajina v pozoru: The Landscape in Focus

7. 6. Praha / Křest knihy Krajina v pozoru: The Landscape in Focus

 (0)    0

  Doprovodný program

Křest knihy

Krajina v pozoru: The Landscape in Focus. Proměny industrializované krajiny v současném umění, myšlení a vědě

7. 6. 2018 v Knihkupectví ArtMap v Praze

Kolektivní monografie částečně reflektuje stejnojmennou mezinárodní mezioborovou konferenci uskutečněnou v roce 2016 na ústecké Fakultě umění a designu. Kniha zároveň navazuje na původní projekt Na pomezí samoty / Frontiers of solitude, jehož smyslem bylo uměleckými prostředky poukázat na kritická místa krajinných celků narušených nadměrnou lidskou průmyslovou činností, viz http://duul.cz/epifanie-na-pomezi-samoty/

Tato publikace se v textech deseti autorů detailně zabývá problematikou ústeckého a podkrušnohorského regionu a zároveň do tohoto prostředí uvádí současné umělecké a myšlenkové přístupy ze zahraničí. 

Kapitoly jsou jsou rozděleny do tří základních oblastí podle různorodých způsobů uvažování: Krajina a vědec / Krajina a myslitel / Krajina a umělec. Tvůrčí a umělecké díla rozšiřují vědecký a uměleckohistorický pohled a zařazují tak lokální pohled do globálních souvislostí.

Editor a autor koncepce: Pavel Mrkus
Autoři textů: kolektiv autorů (Rut Bízková, Layla Curtis, Peter Cusack, Paul Chaney, Patrick Langley, Pavel Mrkus, Tomáš Pavlíček, Robert Vlasák, Miloš Vojtěchovský, Jiří Zemánek)
Recenzovali: doc. MgA. František Kowolowski; PhDr. Ludvík Hlaváček
Grafická úprava: Tomáš Trnobranský
Redakční úprava: Klára Mrkusová
Fotografie a díla: Layla Curtis, Peter Cusack, Paul Chaney, Michal Kindernay, Elvar Már Kjartansson, Josef Koudelka (Magnum Photos), Pavel Mrkus, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Martin Zet)
Náklad 300 ks
Vydala Fakulta umění a designu Univerity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017
ISBN 978-80-756-093-5

FB událost

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.