14. 12. Praha / Krisztián Kristóf – autorská prezentace

14. 12. Praha / Krisztián Kristóf – autorská prezentace

 (0)    0

  Doprovodný program

Autorská prezentace maďarského konceptuálního umělce Krisztiána Kristófa představí průřez jeho prací i čím se zabýval během své tříměsíční rezidence v Praze.

Prezentace bude mít dvě části, v první části Krisztián představí své sólové i skupinové práce, kolekci nalezených plastik z roxoru i vlastní instalace z roxoru. Roxory – kruhové ocelové tyče – se běžně používají k vyztužení betonu. Kromě svého funkčního využití byly na území bývalého socialistické bloku oblíbeným materiálem na nástěnné plastiky zdobící stěny budov falešně optimistickými scénami. V rámci lidové tvořivosti vznikaly z roxoru i různé další objekty: stojany na květiny, mříže do oken, ornamentální ploty. Můžeme je brát jako příklad DIY diverzity probíhající v ekonomickém nedostatku socialismu. Sám materiál je nositelem silného významu, absorbuje dobové obsahy a chová se jako časová schránka alternativní minulosti.
V druhé části se bude zabývat dokumentací rozhlasové hry/instalace nazvané “Lucidy”, o sektě lidí zabývajících se lucidním spánkem, kteří se ve společném snu věnují technice vědomého chození ze snu. Přes tento vyprávěný dokument se dostaneme k práci, na níž Krisztián pracoval během své pražské rezidence, sešitku k rozhlasové hře v anglické verzi, video experimentům a grafickým plánkům k instalaci “Brain Sand” a přípravným nákresům na nové práce z roxoru.

Krisztián Kristóf (nar. 1976) studoval malbu na Maďarské akademii výtvarných umění, žije a pracuje v Budapešti. V roce 2003 založil spolu s Tamásem Kaszásem skupinu The Randomroutines.

+ FB událost

***
Presentation of Hungarian conceptual artists about his work and outputs of his current residency in Prague.

The presentation will have two parts, the first one is about previous solo and group works, the rebar-collection, and rebar installations. A rebar (short for reinforcing bar), is commonly used as a tensioning device in reinforced concrete. Besides its functional purpose, it was used for metal mural works of the pseudo-socialistic era. These works, with their false optimistic scenes, decorated firewalls of buildings. Also, the well known home made objects of that era, like flower-racks, window grids, and fence ornaments used this material. These objects were typical examples of the DIY diversity in the socialist lack-economy. The material has so strong meaning by itself, it absorbs all contemporary content you feed into it, behaving like a time-capsule of an alternative past.
The second part starts with the documentation of the radio play/installation titled 'Lucids', about the sect of lucid dreamers, whose members practice techniques of conscious sleepwalking, in their mutual dream. Through this confabulated documentary, we will arrive to the work, which Krisztián made during his residency in Prague, the translated textbook for the English language radio play, video experiments and graphic plans for the installation work titled 'Brain Sand', and the blueprints for the last rebar work.

Krisztián Kristóf (b. 1976) studied painting at the Hungarian University for Fine Arts, he lives and works in Budapest. He took a part in a number of residency stays abroad; in 2003, he founded the art group The Randomroutines together with Tamás Kaszás.

***
http://rebarpattern.tumblr.com/
http://randomroutine.tumblr.com/
http://randomroutine.net/

 (0)    0

Tento příspěvek nelze komentovat.